Menu

news

最新消息

2020-07-22傑出公告
【恭賀】本院運動競技學系林侃諭同學、唐嘉鴻同學榮獲台北市109年傑出運動選手獎

【恭賀】

運動競技學系林侃諭同學榮獲台北市109年傑出運動選手獎(跆拳道)

運動競技學系唐嘉鴻同學榮獲台北市109年傑出運動選手獎(體操)